Toksoplazmoza

Jest to pasożytnicza choroba ludzi i zwierząt, która jest wywoływana przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Koty i inne kotowate (jedyni żywiciele ostateczni) zarażają się tym pasożytem polując i zjadając drobne gryzonie i zawarte w ich ciele cysty lub też surowe mięso podawane przez właściciela. Nosicielami (żywicielami pośrednimi) może być wiele gatunków zwierząt: psy, świnki morskie, świnie, owce, kozy, drób oraz ludzie.

Zarażenie ludzi następuje głównie przez układ pokarmowy. Najczęstszym sposobem zarażenia się jest zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa w którym znajdują się cysty tego pasożyta, bądź też niedomytych, zabrudzonych kocimi fekaliami warzyw i owoców (zarażenie oocystami). Powinno się również przykrywać piaskownice dla dzieci, aby nie załatwiały się w nich koty. Do zarażenia może dojść również przez łożysko (tachyzoitami T. gondii) o ile kobieta nie ma swoistych przeciwciał przeciw temu pasożytowi.

Zarażenie się od kota domowego jest niezmiernie rzadkie. Koty wydalają oocysty tylko w ciągu 2-3 tygodni w ciągu całego życia, a ponadto oocysty w momencie wydalenia nie są jeszcze inwazyjne, dojrzewanie oocyst trwa od trzech dni do nawet 3 tygodni. Przy zachowaniu podstawowych zasad higieny, zarażenie się od kota jest praktycznie niemożliwe.

Zapobieganie zakażeniu

  • Unikaj spożywania surowego mięsa. Należy pamiętać iż kilkuminutowe gotowanie mięsa w temperaturze 66 oC lub pozostawienie go na dobę w zamrażarce zabija pasożyta.
  • Po przygotowaniu posiłków mięsnych myj dokładnie deskę do krojenia, nóż, blat kuchenny i zlew
  • Myj dokładnie owoce i warzywa
  • Przestrzegaj ogólnych zasad higieny (np. mycie rąk przed posiłkiem, po sprzątaniu kociej kuwety)
  • Systematycznie sprzątaj kocią kuwetę
  • Po zabrudzeniu rąk ziemią należy je niezwłocznie umyć wodą z mydłem i odkazić jeśli istnieje prawdopodobieństwo występowania w glebie kocich fekaliów