Borelioza

Borelioza staje się ostatnio jedną z ważniejszych chorób odkleszczowych zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Głównym rezerwuarem boreliozy są drobne gryzonie (myszy polne, nornice) ale zakażonych może być wiele innych gatunków wolno żyjących – ptaki, ssaki, w tym psy, koty, konie, bydło i inne.

Jednak przeniesienie infekcji następuje wyłącznie przez kleszcze.

Kleszcze przenoszą infekcje na swoje kolejne pokolenia podczas wszystkich etapów rozwoju (larwa, nimfa i postać dorosła). Kleszcz zakaża gospodarza podczas ssania jego krwi. Im krótszy jest czas ssania, tym mniejsze ryzyko zakażenia.

Okres wylęgania choroby wynosi 2-5 miesięcy (w doświadczalnych zakażeniach nawet do 10 miesięcy). Najczęstsze objawy to nagła kulawizna o charakterze przejściowym, brak apetytu, czasem gorączka. Rzadziej występują zaburzenia pracy serca, uszkodzenie nerek lub objawy neurologiczne.

Profilaktyka

  • Preparaty odstraszające kleszcze (spot-on, obroże)
  • NOWOŚĆ: Bravecto – tabletka do połknięcia, działa przez okres 3 miesięcy zabójczo na kleszcze
  • szczepienia.